کامیون توزیع کننده قیر توزیع آسفالت اتوماتیک 8000l 6000l 8000l با قیمت مناسب